Skaitymo metai - Naujienos:2012 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai

Naujienos

2012-10-02
2012 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai


Aštuntoji  Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą. Šiemet Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos vertinimo komisija – Daiva Daugirdienė, Eglė Išganaitytė, Vyturys Jarutis, Indrė Klimkaitė, Rita Urnėžiūtė – 2012 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė Irenai Aleksaitei už profesionalų ir kūrybišką pastarųjų trejų metų darbą literatūros vertimų baruose, už gyvai lietuviškai prakalbintą Witoldą Gombrowizcių ir kitus žymiausius XX a. lenkų rašytojus, už netikėtų lietuviško žodžio galių atskleidimą.  

Nežinome, ar Irena Aleksaitė, paklausta, kas gi tie horizontai ar miražai, kad taip vilioja versti literatūrą, galėtų atsakyti perfrazuotais lenkų poeto ir vertėjo Piotro Sommerio žodžiais: ...Nejau toji originalo kalba, kuri šitaip liete liejasi iš autoriaus marmūzės, gali panašiai skambėti lietuviškai? Ar išvis lietuvių kalbai yra vietos tame nuostabiame gyvenime, kurį gyvena anoji?..“ Daugiau kaip 35 metus kalba liete liejosi iš didžiausio XX amžiaus lenkų prozininko Witoldo Gombrowicziaus marmūzės. Ir pragraužė galop požeminę gyslą iki mūsų. Ir štai Irenos Aleksaitės vertimuose vaivorykštiniai lietuviški jos fontanai ištryško „Dienoraščiuose“, „Ferdydurkėje“, „Transatlante“, „Ivonoje, Burgundos kunigaikštytėje“ ir net „Apsėstuosiuose“. Ir todėl atėjo metas nusilenkti, padėkoti, paspausti ranką vertėjai už atradimus, kurie atsiveria tik dideliam profesionalui, tik veržliam entuziastui, tik rašomojo stalo ortodoksui. Ir pašėlusiam avantiūristui, kurio nebaido racionalus autoriaus ir savo rangų svėrimas.

Septintoji Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą. Šiemet vertinimo komisija – vertėjai Daiva Daugirdienė, Vladas Braziūnas, Laimantas Jonušys, LR kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė, BĮ „Tarptautinių kultūros programų centro“ Literatūros sklaidos poskyrio koordinatorė literatūros projektams Kotryna Pranckūnaitė – 2012 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė  Georgijui Jefremovui už profesionaliai ir meniškai į rusų kalbą išverstus Маironio, S. Nėries, H. Radausko, A. Маldonio, Just. Маrcinkevičiaus, M Маrtinaičio, J. Strielkūno, S. Gedos, A. Маrčėno ir kitų autorių kūrinius, už subtiliai perteikiamą prasmės ir eilėdaros dermę poezijos vertimuose, taip pat už meistrišką kalbinę raišką verčiant prozą ir dramaturgiją, už reikšmingą daugiametį indėlį į lietuvių literatūros sklaidą rusiškai skaitančiai visuomenei.

1975 metais Georgijus Jefremovas debiutavo E. Mieželaičio „Mikropoemų“ vertimu į rusų kalbą. Šiandien jo kūrybinėje biografijoje  per dvi dešimtis lietuvių poetų –  B. Sruogos, A. Maldonio, M. Martinaičio, J. Strielkūno, V. Mykolaičio-Putino,    S. Gedos, Maironio, A. Baltakio, Just. Marcinkevičiaus ir kitų – knygų, paplitusių didžiuliu tiražu rusakalbėje auditorijoje. Ši aktyvi kūrybinė vertėjo veikla 2006 metais buvo įvertinta Jurgio Baltrušaičio premija už nuopelnus lietuvių ir rusų kultūroms.

G. Jefremovo vertimai į rusų kalbą paženklinti adekvatumo ženklu. Pokario metais daug žymių rusų poetų vertė lietuvių autorių kūrybą pažodiniais vertimais. G. Jefremovas puikiai išmokęs lietuvių kalbą geba jautriai interpretuoti metaforos, pavienio žodžio semantinę erdvę, meistriškai perteikti stilistines poetikos charakteristikas. Tai jam pavyksta, regis, labai natūraliai – juolab pats Georgijus Jefremovas yra puikus poetas (šešių eilėraščių rinkinių autorius), apdovanotas ir kitais meniniais gabumais kūrėjas.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos informacija 

Programą įgyvendina