Skaitymo metai - Naujienos:Skelbiamas Jono Aisčio literatūros premijos konkursas

Naujienos

2023-03-13
Skelbiamas Jono Aisčio literatūros premijos konkursas


Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia konkursą Jono Aisčio literatūros premijai gauti ir iki balandžio 30 d. laukia siūlymų.

Premija skiriama už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje.

Kūrinius premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai.

Siūlant kandidatą premijai gauti, Jono Aisčio literatūros premijos skyrimo komisijai raštu turi būti pateikiama:

 • pretendentą siūlančio asmens ar institucijos rekomendacija;
 • pretendento kūrybinės ar mokslinės veiklos aprašymas, darbų sąrašas;
 • pretendento darbai, už kuriuos siūloma premijuoti: per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos ir kitos publikacijos, pateiktų darbų recenzijos ir atsiliepimai apie juos.

Premija negali būti skiriama du kartus tam pačiam asmeniui, taip pat po autoriaus mirties.

Premija (1000 eurų) ir laureato diplomas įteikiami tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginio metu Rumšiškėse, Kaišiadorių rajone.

Rekomendacijas ir darbus, siūlomus premijai gauti, prašoma siųsti adresu: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys. Dėl informacijos prašoma skambinti tel. 8 656 19 513.

Jono Aisčio literatūros premijos konkursas organizuojamas nuo 2004 m. ir skelbiamas kasmet.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatai:

 • 2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2003);
 • 2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje;
 • 2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygas „Lelijos šventam Kazimierui“ (Atmintis, 2004) ir „Ir niekad vėlai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005) ir Aldona Puišytė už eilėraščių knygą „Įsiklausyti“ (Nemunas, 2004) ir poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą“ (Vaga, 2005);
 • 2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006) bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą;
 • 2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai“ (Alma littera, 2008) ir Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones“ (Mijalba, 2007);
 • 2009 m. Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis“ (Inforastras, 2009);
 • 2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos“ (Alma littera, 2009);
 • 2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“ (Homo liber, 2010);
 • 2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys“ (Tyto alba, 2011);
 • 2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012);
 • 2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau“ (Homo liber, 2013);
 • 2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą „Sulėlydžio ornamento spindesys“ (Naujoji romuva, 2014);
 • 2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą „Sutartinė“ (Kauko laiptai, 2015);
 • 2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį „Kaštonų tonai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016);
 • 2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą „Debesų sala“ (Naujasis lankas, 2017);
 • 2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių rinkinį „Prieglaudos miestai“ (Kauko laiptai, 2018) ir Stasys Lipskis už biografinę knygą apie Jono Aisčio gyvenimo dramą „Ilgesio elegijos“ (Žuvėdra, 2019);
 • 2020 m. Donaldas Kajokas už knygą „Juodraščiai. 1977–1985“ (Kauno rajono muziejus, 2019);
 • 2021 m. Jonas Laurinavičius už knygą „Ąžuolai žalieji“ (Naujasis lankas, 2020) ir eilėraščių rinkinį „Rugsėjo gėlės“ (Naujasis lankas, 2020) ir Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020);
 • 2022 m. Erika Drungytė už eilėraščių knygą „Kalnas ir miestas“ (Kauko laiptai, 2020) ir Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“ (Vilnius, 2021).

Jono Aisčio premijos laureatas vieną knygą dedikuoja Jono Aisčio muziejui.

Programą įgyvendina