Skaitymo metai - Naujienos:Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga įteikė 2015 m. premijas

Naujienos

2015-06-05
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga įteikė 2015 m. premijas

Vilniaus paveikslų galerijoje gegužės 22 d. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga išdalijo apdovanojimus.

Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą skirta Tomai Gudelytei, iš italų kalbos išvertusiai Igor Argamante’s knygą „Jerichas 1941 metais: Vilniaus geto istorijos“ („Aukso žuvys“, 2014).

Žymaus vertėjo, redaktoriaus ir kalbininko Dominyko Urbo premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Premija skiriama vertėjui debiutantui už per pastaruosius trejetą metų publikuotą profesionalų pirmą arba antrą grožinės ar humanitarinės literatūros kūrinio vertimą į lietuvių kalbą. Premijos tikslas – įvertinti ir skatinti pradedančiuosius literatūros vertėjus bei sudaryti prielaidas lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno kūrėjais. Premija teikiama kasmet balandžio mėnesį, minint D. Urbo gimimo metines.

Literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ skirta Danutei Ulčinskaitei už kūrybišką ir atsakingą požiūrį į redaktoriaus darbą, už pagarbą vertėjui ir suredaguotose knygose puikiai juntamą rašytojų ir vertėjų dvasią.

Nuo 2008 m. leidyklos „Vaga“ ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos kasmet teikiama „Auksinė lupa“ skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą. Premijos tikslas – pagerbti redaktorius, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.

Leidykla „Vaga“ premijos laureatui skiria skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.

Bičiulių premija skirta Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Einamosios bibliografijos skyriaus vedėjai Danutei Sipavičiūtei už profesionalų bendradarbiavimą rengiant metų verstinės knygos rinkimus ir bibliografinių sąrašų lenkų, vengrų ir ukrainiečių literatūros metams sudarymą.

Bičiulių premija skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienerius metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai. Laureatu gali tapti kritikas, žurnalistas, redaktorius, pedagogas, bibliotekininkas ar biblioteka, kalbininkas, leidykla ar leidėja ir kt. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį į literatūros vertimo meną, populiarinimą ir sklaidą.

Programą įgyvendina

aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa