Skaitymo metai - Naujienos:Įteiktos Šv. Jeronimo premijos

Naujienos

2015-10-01
Įteiktos Šv. Jeronimo premijos

Rugsėjo 30 d. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) Taikomosios dailės muziejuje rengė Šv. Jeronimo – Tarptautinės vertėjų dienos šventę, kurioje įteiktos Šv. Jeronimo premijos vertėjams.

2015 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai – vertėja iš latvių kalbos Renata Zajančkauskaitė  ir lietuvių literatūros vertėjas į ukrainiečių kalbą Dmytro Čerednyčenko.

Renatai Zajančkauskaitei Šv. Jeronimo premija skirta už itin didelį ir ryškų indėlį į latvių literatūros vertimą, ypač už jos dėka lietuviškai prabilusią iškilios latvių rašytojos Zentos Maurinios humanistinę kūrybą – „Knyga apie žmones ir daiktus“ ir „Meilės poros Zentos Maurinios akimis“.

Vertinimo komisija – poetas ir vertėjas Vladas Braziūnas, vertėja ir redaktorė Daiva Daugirdienė, vertėjos Jonė Ramunytė  ir Giedrė Sodeikienė, literatūrologė Donata Mitaitė.

Renata Zajančkauskaitė (g. 1940 rugpjūčio 5 d. Biržuose) baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę. Dirbo „Vagos“, „Šviesos“ leidyklose, taip pat kūrybinį darbą pagal sutartis. 1985–1990 m. priklausė Lietuvos rašytojų sąjungos grožinės literatūros vertėjų profesinei organizacijai. Nuo 1990 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

R. Zajančkauskaitė iš latvių kalbos išvertė Dagnijos Zigmontės romaną „Laintų prakeikimas“; tris Reginos Ezeros romanus: „Neregima ugnis“, „Prievarta“ ir „Išdavystė“; Alberto Belo romanus „Šauklio balsas“ ir „Slėptuvė“; Uldžio Gėrmanio „Latvių tautos nutikimai“; Vilio Zemgaro ir Aleksandro Gryno kūrinių senovės istorijos tematika, Andrejo Dripės pedagoginių apybraižų, mediko Janio Liepinio „Pažink save“, Maros Rubenės „Dabarties filosofija“; Anos Saksės ir Karlio Skalbės pasakų bei kitų autorių knygų.

R. Zajančkauskaitė Latvijoje 2001 m. apdovanota Trijų žvaigždžių ordinu – už tai, kad jos dėka lietuviškai prabilusios knygos atskleidė esmingus latvių literatūros, istorijos, kultūros aspektus.

Dmytro Čerednyčenkai 2015 m. Šv. Jeronimo premija skirta už gausybę lietuvių literatūros vertimų į ukrainiečių kalbą, ilgametį kūrybingą darbą pristatant savo šalyje lietuvių literatūrą nuo liaudies pasakų ir Kristijono Donelaičio „Metų“ iki šiuolaikinių autorių.

Vertinimo komisija – rašytojai ir vertėjai Vytautas Dekšnys ir Birutė Jonuškaitė, vertėja  Kazimiera Astratovienė, Kultūros ministerijos atstovė Rasa Balčikonytė, Tarptautinių kultūros programų centro direktorė Aušrinė Žilinskienė.

Dmytro Čerednyčenko (g. 1935 lapkričio 30 d.) – ukrainiečių rašytojas, vertėjas, pedagogas, menotyrininkas ir visuomenės veikėjas. Jis yra išvertęs ir kitų tautų (čekų, slovakų, latvių, baltarusių, lenkų) literatūros, bet daugiausia yra nuveikęs dirbdamas lietuvių literatūros bei jos populiarinimo Ukrainoje labui.

D. Čerednyčenko išvertė dešimtis prozos, poezijos bei dramaturgijos lietuvių autorių knygų:  Justino Marcinkevičiaus, Alfonso Maldonio, Marcelijaus Martinaičio, Martyno Vainilaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, Vytauto Bubnio, Juozo Apučio, Algimanto Baltakio, Albino Bernoto, Vytauto P. Bložės, Kazio Bradūno, Vlado Braziūno, Daivos Čepauskaitės, Janinos Degutytės, Sigito Gedos, Antano A. Jonyno, Jono Juškaičio, Mykolo Karčiausko, Kosto Kubilinsko, Maironio, Eugenijaus Matuzevičiaus, Eduardo Mieželaičio, Algimanto Mikutos, Violetos Palčinskaitės, Ramutės Skučaitės, Vytauto Račicko, Vytauto V. Landsbergio, Jono Avyžiaus, Jono Strielkūno, Pauliaus Širvio, Albino Žukausko ir daugelio kitų. Ukrainos periodikoje daug paskelbė ir tebeskelbia kūrinių vertimų publikacijų, rašinių apie lietuvių literatūrą, jos aktualijas, apie Ukrainos rašytojų vertimus į lietuvių kalbą ir kt.


Apie Šv. Jeronimo premijas

Šv. Jeronimo premijos kasmet skiriamos užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius ir atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui; taip pat grožinės ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui už profesionaliai ir meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

Šv. Jeronimo premijų steigėjai – Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Kultūros ministerija.

 Parengta pagal Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos informaciją 

Programą įgyvendina