Skaitymo metai - Mokymai „Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“

Mokymai „Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“

2021-01-19

Vienas iš Skaitymo skatinimo programos, kurią įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, tikslų – organizuoti kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas kultūros ir švietimo darbuotojams, dirbantiems su skaitymo skatinimo programomis, todėl biblioteka nuolat rengia įvairius mokymus ir seminarus specialistams, dirbantiems vaikų ir paauglių ugdymo srityje.

Neseniai organizuotais ir tiesiogiai transliuotais mokymais tema „Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“ siekta atkreipti dėmesį į ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikų literatūrinį ugdymą, jo funkciją ir svarbą mokymo įstaigose. Svarstyta, kaip pedagogai galėtų kuo labiau įtraukti mažesniuosius į skaitymo procesą, kaip atsirinkti vertingą knygą. Seminarą sudaro keturios paskaitos.

Vilniaus universiteto docentė Vaiva Schoroškienė paskaitoje „Skaitytojo ugdymo strategijos“ kelia šiuos klausimus: skaitytojo ugdymo metodų, idėjų daug, bet kurios iš jų ir kada taikytinos? Ar visi skaitytojai vienodi? Galbūt neturėtume kalbėti apie vieną, universalų, visiems tinkantį skaitytojo ugdymo būdą, o teisingiau būtų matyti įrankių, kuriuos galėtume derinti pagal konkretaus vaiko poreikius, visumą? Remdamasi konkrečiais pavyzdžiais, lektorė aptaria įvairias skaitytojo ugdymo strategijas ir jų taikymą dirbant su skirtingo amžiaus vaikais.

Menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Liškevičienė paskaitoje „Paveikslėlių knygos: žaidimas ar rimta literatūra?“ kalba apie paveikslėlių knygų specifiką, aptaria jų tipus, meninę kalbą, pristato šio žanro istorinę raidą, žymiausius kūrėjus Lietuvoje ir užsienyje. Lektorė taip pat pasakoja, kaip galima skaityti paveikslėlių knygas, į ką svarbu atkreipti dėmesį jas renkantis, kokią estetinę naudą jos teikia.

Aktorė, edukatorė Kristina Savickytė paskaitoje „Kaip konstruoti skaitymo užsiėmimą su ikimokyklinukais?“ dalijasi savo patirtimi ir svarbiausiais principais, kuriais remiasi kurdama ir vesdama užsiėmimus ikimokyklinio amžiaus vaikams. Lektorė atsako į klausimus, kaip rinktis medžiagą, kūrybiškai ją interpretuoti, kaip apskritai ieškoti užsiėmimų idėjų ir kodėl svarbiausias principas – ne kas, o kaip?

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė paskaitoje „Biblioteka ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ dalijasi pamąstymais apie tai, kodėl svarbu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pratinti vaikus skaityti, išryškina bibliotekos svarbą. Lektorė pateikia praktinių patarimų, kaip susikurti bibliotekėlę, jos erdves, kaip organizuoti jos veiklą ir įtraukti visą šeimą.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

Kviečiame žiūrėti mokymų vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=f94EdRupkIs&t=2s

 

 

Programą įgyvendina