Skaitymo metai - Naujienos:Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2023-iuosius skelbia Latvių literatūros metais

Naujienos

2023-01-25
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2023-iuosius skelbia Latvių literatūros metais


Siekdama paskatinti susidomėjimą kaimynine latvių literatūra ir kultūra, aktualizuoti latviškų grožinių knygų vertimus, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2023-iuosius skelbia latvių literatūros metais.

Dėmesys bus sutelktas į tris pagrindines sritis: latvių literatūros sklaidą Lietuvoje, su latvių literatūra susijusius renginius ir Latvių literatūros metams skirtus leidinius.

Pasirodys interviu su latvių rašytojais ir lietuvių vertėjais iš latvių kalbos kultūrinėje spaudoje, trijų knygų vertimai – klasikos kūrinio, šiuolaikinio romano ir vaikų literatūros knygos. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos žurnalo „Hieronymus“ 2023 m. numeris bus skirtas latvių literatūrai. Vilniaus ir Klaipėdos knygų mugėse viešės latvių rašytojai Andris Kalnuozuolas, Janis Elsbergas, Laura Vinogradova; dalyvaus jų kūrinių vertėjai į lietuvių kalbą Laimantas Jonušys, Vladas Braziūnas, Audrius Musteikis. Akademinė veikla apims šių metų rudenį vyksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją „Vertimas kaip kalbų ir tapatybių susitikimų erdvė“, vertimo dirbtuves patyrusiems ir pradedantiems vertėjams.

Latvių literatūros metai bus minimi ir visuomenei prieinamomis patraukliomis formomis – bus surengtas literatūrologinis baltistinis protmūšis, kasmetinis Spaudos dienos skaitymų renginys Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, vyksiantis šių metų gegužės 7 d., bus skirtas latvių literatūrai.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kviečia skaitytojus, leidėjus ir kolegas vertėjus geriau pažinti ir naujai atrasti latvių kalbą, kultūrą ir literatūrą.

Projekto koordinatorė – Laura Laurušaitė. Projekto partneriai – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, „Bazilisko ambasada“, Vilniaus universiteto Latvistikos kabinetas, Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras, asociacija „Baltų centras“.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Programą įgyvendina