Skaitymo metai - Naujienos:Trečiosios Jono Avyžiaus literatūrinės premijos laureatė – Birutė Jonuškaitė

Naujienos

2022-07-13
Trečiosios Jono Avyžiaus literatūrinės premijos laureatė – Birutė Jonuškaitė


2022 metų liepos 1-ąją Joniškio Baltojoje sinagogoje įteikta trečioji rašytojo Jono Avyžiaus literatūros premija, skirta rašytojo 100-mečiui paminėti. Premija įteikta Birutei Jonuškaitei už romaną „Maestro“ (Lietuvos tašytojų sąjungos leidykla, 2019).

Premija skiriama už grožinės literatūros – prozos ar eseistikos – kūrinį, kuriame profesionaliai ir meniškai vaizduojamas Lietuvos praeities ar dabarties gyvenimas, akcentuojamos moralinės, dvasinės vertybės ir kuris išleistas per praėjusius penkerius kalendorinius metus.

Rekomendacijoje poetas Vladas Braziūnas teigia, kad „Birutė Jonuškaitė – įvertinta prozininkė, puiki vertėja, eseistė, publicistė, poetė. Autorė, gimusi lietuvių etninėse žemėse, dabartinėje Lenkijos teritorijoje, ne pirmi metai gilinasi į aktualius konkretaus paribio ir apskritai paribių kultūrų fenomenus, eseistės plunksna čiuopia, kelia paviršiun, atkoduoja giliausius mitus. Sieja juos su asmenine savo ir bendrąja mūsų patirtimi“. Premijai gauti pasiūlyta romanų dilogija „Maranta“ it „Maestro“ „patraukia tikslia fraze, tikslia detale, taikliu, kvapiu gyvastingu žodžiu. Romanų veiksmas vyksta daug kur, jo panorama plati, atmintis gili, apimanti ištisas kartas, bet nė minutės negali suabejoti, kad iš tikrųjų viskas vyksta – žmogaus širdy. Joje gema stiprios, kartais gal net kiek baladiškos aistros, gryninami jausmai, grūdinami charakteriai. Viskas baisiai tikra“, – teigia  V. Braziūnas.

Jono Avyžiaus literatūrinei premijai taip pat buvo pristatyti šie kūriniai: Vytauto Almanio knyga „Antrasis Žemgalių išėjimas“ (2021), Aldonos Dudonytės-Širvinskienės romanas „Kaladėlės“ (2019), Stasio Lipskio grožinės prozos ir eseistikos knygos, Tado Žvirinskio romanas „Manuscriptum discipuli, arba Studentiška 1990–1991 metų kronika“ ir Nikos Piperitos (tikr. asmenvardis – Nijolė Kazlauskienė) romanas „Gervė smėlynuose“ (2021).

Kandidatus premijai gauti galėjo siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, bibliotekos, visuomeninės organizacijos, pavieniai asmenys, patys kūrinių autoriai.

Premijai siūlomus kūrinius vertino Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Jono Avyžiaus literatūros premijos skyrimo komisija. Ją sudarė Džiuljeta Maskuliūnienė – profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji tyrėja-ekspertė (komisijos pirmininkė), nariai: Irena Aleksaitė – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, vertėja, Vaida Aleknavičienė  – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė – Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, Jovita Šimkevičiūtė – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė.

Jono Avyžiaus literatūrinę premiją 2012 metais įsteigė Joniškio rajono savivaldybės taryba. Premija teikiama kas penkeri metai.

Pirmoji Jono Avyžiaus literatūros premija 2012 m. buvo įteikta R. Granauskui už novelių romaną „Trys vienatvės“ (2011), antroji – 2017 m. Sauliui Šalteniui už romanus „Demonų amžius“ (2014), „Žydų karalaitės dienoraštis“ (2016) ir „Basas ir laimingas“ (2016).

Jonas Avyžius (1922–1999) – vienas žymiausių Lietuvos rašytojų, visuomenės veikėjas, kilęs iš Mėdginų kaimo, Joniškio rajono. 2002 m. Joniškio viešajai bibliotekai suteiktas Jono Avyžiaus vardas.

Programą įgyvendina