Skaitymo metai - Naujienos:Skaitymo skatinimo programos priemonių įgyvendinimas 2010 metais

Naujienos

2011-01-14
Skaitymo skatinimo programos priemonių įgyvendinimas 2010 metais


Projektas aprėpė keletą veiklos sričių iš Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. patvirtintos Skaitymo skatinimo programos 2007-2011 metams. Dėl sumažėjusio Programos biudžeto, buvo vykdytos tik tokios veiklos kryptys: mokymai skaitymo skatinimo projektų rengėjams ir vykdytojams, šviečiamosios interneto svetainės www.skaitymometai.lt plėtojimas ir akcijos „Metų knygos rinkimai“ vykdymas.

Interneto svetainės plėtojimas

2010 metais svarbiausias dėmesys buvo skiriamas paaugliams: šio amžiaus skaitytojų aptarnavimo bibliotekoje ypatumams, literatūros sklaidai. Programos veikla buvo nukreipta pedagogų, bibliotekininkų skatinimui rūpintis visuomenės, o ypač mokinių, skaitymo turiniu, prasmingu laisvalaikio praleidimu su knyga. Programos interneto svetainėje taip pat buvo daugiau skiriama priemonių informacijos atnaujinimui paaugliams skirtoje skiltyje.

Skaitymo skatinimo programa 2010 m. inicijavo tęstinį projektą „Apie tave ir kitus“ – buvo rašomos 2009-2010 m. išleistų knygų paaugliams recenzijos ir publikuojamos Programos interneto svetainės skiltyje paaugliams. Projekto tikslas – paskatinti paauglių domėjimąsi knygomis, ugdyti norą skaityti, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą. Tikimasi, kad profesionalios recenzijos suteiks galimybę jauniems žmonėms orientuotis išleidžiamų knygų gausybėje, mokys pasirinkti vertingas knygas. Recenzijas rašė poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas.

Vertingas, paaugliams aktualias temas nagrinėjančias knygas rubrikoje „Mėnesio knyga“ rekomendavo mokytojos Violeta Juodelienė ir Jūratė Kuliukienė bei bibliotekininkės Danutė Miknevičienė  ir Aleksandra Strelcova. Interviu su jaunaisiais literatais bei jų mokytojais rubrikoje „Kas jūs, jaunieji literatai?“ publikavo Gintarė Adomaitytė. Iš viso paauglių skiltyje publikuota trisdešimt dvi recenzijos ir aštuoni interviu.

Skiltyje vaikams parengtas virtualus kalendorius, kuriame supažindinama su vaikų rašytojais, kurių 2010-aisiais minimos jubiliejinės gyvenimo sukaktys bei pristatoma jų kūryba. Taip pat šioje skiltyje yra skirta vieta vaikų kūrybai, kurioje publikuojami atsiųsti vaikų kūriniai – eilės ir proza.

Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai atsiuntė 51 straipsnį, kurie publikuojami specialistams skirtoje skiltyje rubrikoje „Dalijamės idėjomis“. Rubrikoje „Debiutas? Debiutas!“ paskelbti aštuoni straipsniai apie išleistas rašytojų pirmąsias knygas. Šioje skiltyje parengta virtuali paroda, skirta Justino Marcinkevičiaus jubiliejui paminėti. Programos interneto svetainėje 2010-aisiais iš viso paskelbta 447 naujienos.

Programos interneto svetainėje 2010 metais apsilankė 361 548, o iš viso apsilankė 1 208 029 lankytojai (skaičiuojama nuo 2007 m. spalio mėn. – svetainės sukūrimo). Nuorodos į šią svetainę yra daugelyje bibliotekų ir mokyklų interneto svetainių.


Mokymai skaitymo skatinimo projektų rengėjams ir vykdytojams

2010 m. mokymai, kurių tema „Paauglių aptarnavimo bibliotekoje ypatumai“, buvo surengti penkiose Lietuvos viešosiose bibliotekose: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės (spalio 8 d.),  Šiaulių apskrities P. Višinskio (spalio 15 d. ), Kauno apskrities (spalio 22 d.), Utenos rajono savivaldybės (spalio 29 d.) ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės (lapkričio 5 d.). Seminaruose iš viso dalyvavo 347 pedagogai, mokyklų ir viešųjų bibliotekų  darbuotojai.

Pranešimus skaitė Šiaulių universiteto lektorė Danguolė Šakavičiūtė, Vilniaus universiteto doc. dr. Vytautas Navickas ir doc. dr. Vita Mozūraitė. Pranešimų temos: „Paauglių literatūros pasaulis: nuo rūstaus realizmo iki fantasy“ (D. Šakavičiūtė), „Bendravimo su paaugliais psichologija“ (V. Navickas), „Paauglių bibliotekinis aptarnavimas“ (V. Mozūraitė). Visiems seminarų klausytojams išsiųsta lektorių medžiaga.

Seminarai turėjo didelį pasisekimą. Sulaukėme prašymų, kad ta pačia tema užsiėmimai vyktų ir kituose rajonuose bei miestuose.

Keletas seminarų klausytojų vertinimų: „dėkoju už puikų seminarą ir atsiųstą medžiagą“; „džiaugiuosi, kad atsiribojama nuo žinių visuomenės ir vėl einame prie konkretaus – jauno, sudėtingo pasaulio, ieškančio savęs žmogaus“; „seminaras buvo ne tik informatyvus, bet ir šiltas, nuoširdus“; „jau turime sumanymų, kaip atsiųstą medžiagą pritaikysime, norėdamos prisijaukinti savo mokyklos paauglius“.


Akcijos „Metų knygos rinkimai 2010“ organizavimas

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos radijas ir televizija, Kultūros ministerija, Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-ųjų – ir Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija.

Metų knyga renkama trijose kategorijose: vaikų, paauglių ir suaugusiųjų. Akcija aktyviai viešinama per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją – rengiamos laidos, kuriose kalbama apie Metų knygos rinkimus, pristatomi  ekspertų pasiūlyti knygų penketukai, kalbinami šių knygų autoriai, literatūros kritikai. Knygų autorius televizijos laidoje „Labas rytas“ nuo 2010 m. lapkričio 3 d. kiekvieną trečiadienį kalbina literatūrologai Rasa Drazdauskienė ir Kęstutis Urba. Akcija taip pat buvo pristatyta Lietuvos televizijos laidoje „Durys atsidaro“ – suaugusiųjų Metų knygų penketuką pristatė literatūros apžvalgininkė Rasa Drazdauskienė ir rašytojas Andrius Jakučiūnas. Nuolat apie Metų knygos rinkimus kalbama radijo laidose „Ryto allegro“, „Kultūros savaitė“ ir „Ryto garsai“.

Metų knygos rinkimų akcijai atsiųsta 321 bibliotekų paraiška, kuriose prašoma 666 knygų penketukų: 272 vaikų, 236 paauglių ir 158 suaugusiųjų. Kasmet vis daugėjant paraiškų, Skaitymo skatinimo programos vykdytojus paskatino ieškoti papildomų finansinių išteklių. Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos pastangomis gauta Ūkio banko finansinė parama, už kurią nupirkta 473 komplektai akcijos „Metų knygos rinkimai 2010“ knygų: 188 komplektai vaikų, 168 - paauglių ir 117 – suaugusiųjų. Dar 100 knygų komplektų – 50 vaikų, 30 paauglių ir 20 suaugusiųjų knygų penketukų – nupirkta už Skaitymo skatinimo programos lėšas. Akcijos organizatoriai džiaugiasi, kad šiais metais turėjo galimybę visoms bibliotekoms, pateikusioms reikalavimus atitinkančias paraiškas, skirti knygų penketukus – knygų padovanota iš viso 314-ai bibliotekų.

Bibliotekos džiaugiasi gavusios knygų ir dalijasi idėjomis, kaip vietos bendruomenės dalyvauja akcijoje. Žinios iš bibliotekų publikuojamos ir kita informacija apie Metų knygos rinkimus viešinama Programos interneto svetainėje šiai akcijai skirtoje skiltyje.

Parengta pagal Skaitymo skatinimo programos administratorės
Aldonos Augustaitienės ataskaitą

Programą įgyvendina