Skaitymo metai - Įvyko seminaras „Vizualinis raštingumas, arba ką pasakoja knygų vaizdai“

Įvyko seminaras „Vizualinis raštingumas, arba ką pasakoja knygų vaizdai“

2024-06-26

Vygaudo Juozaičio nuotr.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Skaitymo skatinimo programą, kurią finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2024 m. birželio 25 d. surengė seminarą bibliotekų darbuotojų ir švietimo įstaigų ikimokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų kompetencijoms skaitymo skatinimo srityje gerinti.

Bibliotekininkai, pedagogai ir visi ankstyvojo skaitymo entuziastai buvo kviečiami į knygų kūrėjos Aušros Kiudulaitės seminarą „Vizualinis raštingumas, arba ką pasakoja knygų vaizdai“.

Vizualinė bet kokios knygos kalba dažnai vis dar lieka nepastebėta, traktuojama kaip knygos puošybos elementas arba vertinama visiškai subjektyviai: gražu ar negražu. Seminare lektorė papasakojo, kodėl visuomet verta atkreipti dėmesį į knygos priešlapius, knygos dydį, ką kalba besikeičiančios iliustracijų spalvos, jų kompozicija ir formos, kaip į knygą pažvelgti kaip į visumą. Šis seminaras ir jo metu vykęs praktinis užsiėmimas padėjo geriau suprasti, kodėl vizualinis naratyvas yra toks svarbus.

 

Programą įgyvendina