Skaitymo metai - Naujienos:Lietuvių literatūros klasiko Antano Vaičiulaičio premija – rašytojui Herkui Kunčiui

Naujienos

2022-06-22
Lietuvių literatūros klasiko Antano Vaičiulaičio premija – rašytojui Herkui Kunčiui


Minint rašytojo, diplomato, vertėjo Antano Vaičiulaičio gimtadienį birželio 23-iąją, kas dveji metai teikiama šio klasiko vardo literatūrinė premija. Šiais metais XIV apdovanojimas už geriausią novelę, publikuotą literatūros žurnale „Metai“, atitenka prozininkui, dramaturgui Herkui Kunčiui.

Už šio autoriaus novelę „Ligos istorija“ („Metai“, 2022, nr. 1) beveik vienbalsiai nubalsavo ekspertų komisija, kurią sudaro rašytojai ir literatūros tyrinėtojai – Danutė Kalinauskaitė, Žydronė Kolevinskienė, Jūratė Sprindytė, Renata Šerelytė, Antanas Šimkus, Dainius Vaitiekūnas, Daina Opolskaitė.

Pasak A. Vaičiulaičio premijos komisijos pirmininkės Ž. Kolevinskienės, „Herkaus Kunčiaus kūryba puikiai žinoma Lietuvos skaitytojams. Rašytojas postmodernistas, kurio kūriniuose gausu pasaulinės kultūros citatų, pavardžių, aliuzijų. Galima būtų klausti, kaip, kokiais būdais Herkaus Kunčiaus kūryba siejasi su Antano Vaičiulaičio pasakojimu? Premijuota novelė „Ligos istorija“ žaismingai, ironiškai kalba apie panašius dalykus, kurie rūpėjo ir Antanui Vaičiulaičiui, apie žmogų; tik, žinoma, Kunčiaus perspektyva – XXI amžiaus žmogaus perspektyva. Įsiminė, kad viename interviu autorius yra sakęs: „Man nesvarbu, kokioje geografinėje teritorijoje yra miestas, žmogus ar kaimas. Man svarbu, kas jame vyksta. Kitą kartą, kad ir sąlygiškai mažoje erdvėje, gali vykti dramatiškos istorijos, kurios gali abstulbinti visą pasaulį.“ Ligos istorija taip pat gali abstulbinti. Netikėtumu, originalumu, aktualia tematika. Taip vaičiulaitiška pasakojimo tradicija įgauna naujų prasmių, tradiciniam pasakojimui suteikiamos papildomos erdvės“, – teigia komisijos pirmininkė.

Antano Vaičiulaičio Jaunojo novelisto premija skirta Viliui Jakubčioniui už novelę „Bujus“ („Metai“, 2021, nr. 8–9). Autorius įvertintas už gebėjimą kurti klasikinio kalbėjimo atmosferą ir išlaikyti tvirtą vertybinę struktūrą minėtame kūrinyje.

Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos ir Jaunojo novelisto premijos iškilmingas teikimas vyks birželio 22 d. Rašytojų klube Vilniuje.

* * *

Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija įsteigta 1994 metais, tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros, literatūros žurnalo „Metai“ redakcijos ir Vaičiulaičių šeimos iniciatyva. Taip buvo nutarta prisiminti, tęsti Antano Vaičiulaičio kūrybos tradiciją ir skatinti šiuolaikinę lietuvių novelistiką. Premija skiriama kas dveji metai už geriausią novelę, per šį laikotarpį publikuotą literatūros mėnraštyje „Metai“. Šios premijos laureatais yra tapę Romualdas Granauskas, Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė, Laura Sintija Černiauskaitė, Vidas Morkūnas, Alvydas Šlepikas, Renata Šerelytė, Valdas Papievis, Daina Opolskaitė, Jurga Tumasonytė ir kiti.

Šios premijos mecenatai – Joanos Vaičiulaitienės Memorialinis Fondas, kurį palaiko Aldona, Danutė ir Joana Vaičiulaitytės.

* * *

Herkus Kunčius gimė 1965 m. Vilniuje. 1990 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (menotyrą). 1990–1994 m. dirbo meno ir kultūros žurnale „Krantai“, 1995–1999 – savaitraštyje „Literatūra ir menas“. 2011–2015 m. – Lietuvių PEN centro prezidentas. Daugelio knygų autorius.

Išleido romanus „Būtasis dažninis kartas“ (1998), „Pelenai asilo kanopoje“ (2001), „Ornamentas“ (2002), „Gaidžių milžinkapis“ (2004), „Nepasigailėti Dušanskio“ (2006), „Pijoko chrestomatija“ (2009), „Lietuvis Vilniuje“ (2011), „Dervišas iš Kauno“ (2014), istorijų romaną „Lietuviškos apybraižos“ (2018), „Geležinė Stalino pirštinė“ (2019), esė rinkinį „Pilnaties linksmybės“ (1999), novelių rinkinį „Išduoti, išsižadėti, apšmeižti“ (2007), esė knygą „Trys mylimos“ (2014), apsakymų rinkinį „Pramanytos šalies pasakojimai“ (2015), romaną dramų rinkinį „Nušviesta: Komunistinės dvasios dramos“ (parengė L. Mačianskaitė, 2020).

Vaikams parašė pjesę „Dviejų karalysčių kaimas“ (pastatyta 1999), pasakų rinkinį „Virtuvės Tarakono nuotykiai“ (2008). Mini esė knyga „Mano kova bambino“ (1999) išleista Vokietijoje. Lietuvos teatruose pastatyta jo pjesių ir operečių. Kūryba versta į lenkų, rusų, švedų, vokiečių kalbas.

Apdovanotas Boriso Dauguviečio auskaru (1999), Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija (2010), Lietuvos rašytojų sąjungos premija (2016), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2016).

Vilius Jakubčionis gimė 1993 m. Vilniuje. 2012 m. baigė Antakalnio vidurinę mokyklą (dabar – Antakalnio gimnazija). Tais pačiais metais įstojo studijuoti filosofijos Vilniaus universitete. Vėliau pasirinko lietuvių literatūros gretutines studijas. 2019 m. baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Dirba bibliotekoje. Skelbia publikacijas kultūrinėje spaudoje, redaguoja knygas. „Metų“ žurnale buvo dar viena V. Jakubčionio novelė – „Sanatorija“ („Metai“, 2020, nr. 5–6).

Su laimėtojų proza susipažinti galima čia:

Herkus Kunčius. Ligos istorija.

Vilius Jakubčionis. Bujus.Programą įgyvendina