Skaitymo metai - Naujienos:2011 m. literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ – Petrui Kimbriui

Naujienos

2011-04-19
2011 m. literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ – Petrui Kimbriui

Skulptūrėlė „Auksinė lupa“. Skulptorius Viktoras Tunkevičius


2011 m. „Auksinė lupa“ skiriama redaktoriui, vertėjui ir kultūrologui Petrui Kimbriui už viso gyvenimo darbą, lydint literatūros kūrinius nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos. Leidyklos VAGA ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įsteigta premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.

Petras Kimbrys (g. 1948 m. Telšiuose) 1965-1970 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dab. Kauno technologijos universitetas). 1973 m. pradėjo bendradarbiauti su pogrindine katalikų spauda, 1983 m. – su legaliu metraščiu „Katalikų kalendorius žinynas“. P. Kimbrys dirbo Vatikano bei Laisvosios Europos radijuose, buvo žurnalo „Katalikų pasaulis“ kultūros ir istorijos skyriaus vedėjas, leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ vyriausiasis redaktorius, „Šv. Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo“ specialusis redaktorius. Šiuo metu yra leidyklos „Aidai“ redaktorius, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių teologijos ir Bažnyčios istorijos klausimais autorius ir konsultantas, dalyvauja Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos veikloje.

P. Kimbrys iš viso suredagavo daugiau nei 50 originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų. Ypatingą dėmesį skirdamas žanro stiliaus ir ribų pajautimui, padėdamas taisyklingai ir stilingai rašyti, mokydamas aiškiai ir tiksliai formuluoti mintį, komponuoti struktūrą ir ręsti pasakojimą, jis išugdė ne vieną talentingą redaktorių ir vertėją.

P. Kimbrys ir pats yra sukaupęs nemažą vertimo patirtį: išvertė André Frossard‘o „Žemės druska: Apie didžiuosius vienuolių ordinus“, Oskaro Milašiaus misteriją „Migelis Manjara“, veikalus „Ars Magna“ ir „Slėpiniai“, keletą Jono Pauliaus II enciklikų ir kt. raštų.

Puikus onomastikos išmanymas pasitarnavo rengiant „Biblijos vardų žodyną“, sudarant krikščioniškųjų vardų adaptavimo principų ir lotynų-lietuvių bei lietuvių-lotynų atitikmenų sąvadą. Jis yra parašęs filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“, periodinėje spaudoje paskelbęs straipsnių hagiografijos ir Biblijos tekstologijos klausimais.

P. Kimbrys – vienas autoritetingiausių ir labiausiai pageidaujamų (originalių ir verstinių knygų bei publikacijų) redaktorių Lietuvoje – yra pelnęs Bažnyčios kronikos fondo įsteigtą 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų premiją, apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Premija laureatui bus teikiama 2011 m. gegužės 10 d., antradienį, 17.30 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4), kartu su LLVS įsteigta Dominyko Urbo premija už literatūros vertėjo debiutą. Leidykla VAGA laureatui įteiks diplomą ir skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.

Tai jau ketvirtoji literatūros redaktoriaus premija. 2008 m.  „Auksinės lupos“ laureate tapo Donata Linčiuvienė, 2009 m. – Sigita Papečkienė, 2010 m. – Bronė Balčienė.

Programą įgyvendina